Řád svaté Ampule

Řád byl založen po Chlodvíkově zázračném křtu, kdy dle pověsti sestoupila z nebes lahvička naplněná posvátným olejem. Tímto olejem pak byli v Remeši pomazáni všichni francouzští králové až po Karla X.. Členy řádu byli pouze čtyři baroni z Terrier, Ballastro, Sonaster a Laurensu, kteří měli za úkol bránit a opatrovat svatou Ampuli a Opatství sv. Remigia, kde byla uschována. Také při korunovaci drželi baldachýn nad králem a ampulí. V knize Du Sacre des Rois z roku 1643 uvádí převor Marlot ještě další čtyři členy řádu při korunovaci Ludvíka XIII., ale ostatní historici, jako třeba Mencrai je neuvádějí.

Symbolem řádu byl kříž na němž je holubice s lahvičkou. O řádě toho není známo mnoho a je považován za legendární.