Rahmiel

Soucit je jedna z ctností, která s anděly bývá spojována nejčastěji. Soucit je něco, co se v nás pohne při pocitu lítosti s utrpením druhého. Je snadné pociťovat soucit k hladovějícímu dítěti nebo zraněnému štěněti, ale fakt, že ti nejstrašnější lidé ve skutečnosti vlastně postrádají lásku, vyžaduje andělské pochopení.

Anděl Rahmiel je jedním ze dvou andělů soucitu - spolu s archandělem Rafaelem - a je úzce spjat s nejsoucitnějším a nejpokornějším ze svatých, a to se svatým Františkem z Assisi. Svatý František byl aristokratický mladík ve středověku, který jednoho dne při vyjížďkách po krajině potkal malomocného. Byl zasažen náhlým přívalem soucitu, že se vzdal všeho, aby léčil nemocné a pomáhal těm, kteří jeho pomoc potřebovali. Dokázal se natolik identifikovat s Ježíšovým utrpením, že měl okamžitě stigmata, tj. že začal krvácet na místech, kde Ježíšovo tělo bylo probodnuto. Po smrti se prý stal andělem a dostal nové jméno Rahmiel.

Jako člen kůru ctností je Rahmiel jedním z andělů nanebevstoupení, kteří Krista doprovázeli do nebes. Pokud chceme přestat ubližovat sobě i ostatním smrtelníkům posuzováním a odsuzováním ubohých duší, které propadly neřestem, můžeme se modlit k andělu Rahmielovi, aby nás naplnil sladkostí svého nekonečného soucitu a my se dokázali vžít do ran všech bytostí, které jsou odděleny od lásky.