Rám

O jeho životě vypráví Rámaján. Rám, syn krále Dašarathy, si vzal za ženu krásnou a počestnou Sítu. Ta se ale líbila také démonskému králi Ravanovi, který se rozhodl, že ji unese. To se mu díky lsti podařilo a tak ji odnesl na svůj ostrov Šrí Lanku. Rám, spolu se svým bratrem Lakšmanem, se rozhodli ji hledat. Pomohl jim také Hanumán (viz HANUMÁN), opičí král Sugríva, orej Džatáj a spousta dalších. Postavili z plovoucích kamenů most na Šrí Lanku a tam po velké bitvě Rávanu porazili, takže se Síta s Rámou šťastně vrátili do svého království. Rám je považován nejen za dokonalého manžela, ale i vládce, jehož jedinou povinností je sloužit svému lidu. Proto, když jeden jeho občan namítal, že Síta je prostitutka, protože byla nějakou dobu s jiným mužem (Rávanou), nemohl Rám dělat nic jiného, než Sítu vyhnat.
Atributy – šíp a luk proto také nazýván KÓDAND-RÁM. Věří se, že Višnu se vtělil do Rámy, aby zničil síly zla, které představoval démon Rávan a obnovil harmonii, jež byla narušena.