Ratměřice

Ratměřice

503 m.n.m.
   
Uprostřed obce Ratměřice se nachází kostel sv. Havla z roku 1220 v románském slohu, který byl později částečně dostavován. V blízkosti kostela je zámek v barokním slohu z r. 1750 s okolním  parkem a oborou se vzácnými dřevinami.
    
Popis:   
Kostel je jednolodní s polygonálním presbytářem s opěráky, se sakristií a oratoří po stranách. Kostel má na jižní straně gotický portál a na západní věži je pseudogotický vstupní portál.  
  
Historie:   
Kostel sv. Havla byl postaven okolo roku 1220, ve 2. pol. 14. století byl přestavěn. 
  
Poznámky:   
V blízkosti kostela se nachází zámek s parkem v anglickém stylu, ve kterém rostou významné dřeviny, mezi něž zajisté patří 40ti metrové sekvoje, liliovník tulipánokvětý, ...