Redemptoristé

Příslušníci kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Congregatio Sanctissimi Redemptoris), založené sv. Alfonsem Maria z Liguori v r. 1732 k mravní podpoře a duchovnímu vedení nejopuštěnějších sociálních skupin. Rozšířili se do celého světa, ve 20. stol. rozvinuli nové formy - apoštolátu. Kromě lidových misií, které však zůstávají nadále na prvním místě, se zabývají také speciální pastorací (nemocnice, pomoc drogově závislým). V teologické vědě se r. profilují v oblasti - morální a - pastorální teologie (např. B. Häring, V. Schurr). R. řehole předpokládá jednoduché věčné sliby a byla schválena Benediktem XIV. 1749. Vedle r. působí ženská větev - redemptoristky - které uctívají jako svého zakladatele Alfonse Marii z Liguori a biskupa Falcoju. Jejich řehole byla schválena r. 1750 Benediktem XIV. Jsou kontemplativním řádem, podřízeným - diecéznímu biskupovi. Skládají slavné sliby a mají přísnou - klauzuru.