Rehael

Rehael

genius zdraví, dlouhého života, otcovské a dětinné lásky. Atribut: Bůh, k hříšníkům milosrdný. Evokujeme jej, chceme-li dosíci uzdravení, veršem: Audivit Dominus et miseritus est mei: Dominus factus est meus auditor