Řehole

Z lat. regula, »čára«, »pravítko«. Souhrn předpisů, které upravují řeholní život, témeř vždy sepsaných samotným zakladatelem - řádu. Výraz může znamenat také příslušníky nějakého řádu.