Řeholní klerikové

Ve šiřším významu výraz označuje všechny duchovní osoby, členy nějakého řeholního - řádu nebo - kongregace. V užším významu označuje členy společenství a řády vzniklé počátkem 16. stol., vázané - sliby, jež se věnují nejrůznějším formám- apoštolátu (kázání, vyučování, péče o nemocné atd.). Ř.k. nekonají chórovou modlitbu, což má napomoci k větší pohotovosti k apoštolátu. K ř.k. patří - jezuité, - pasionisté, - piaristé atd.