Řeholní sliby

Přijetí evangelijních rad složením veřejných slibů - chudoby, - čistoty a - poslušnosti. Nakolik se složením slibů vstupuje do řeholního stavu, znamená to jurisdikční změnu stavu a podmínek, vyplývající ze - zasvěcení se Bohu skrze službu církve. Zasvěcené osoby se tak stávají členy řeholní společnosti s právy a povinnostmi vymezenými církevním právem (srov. CIC 654). Časné s. se skládají na dobu ne kratší než tři léta a nepřekračující devět roků. Po nich následují věčné s., které znamenají trvalé zasvěcení se Bohu a setrvání v řeholním společenství.