Řeholní život

Řeholní život se vyznačuje - zasvěcením se člověka Bohu, s cílem plně se mu odevzdat a celým svým bytím se stát nepřetržitou bohopoctou v lásce (CIC 607). K zasvěcení se Bohu v ř.ž. dochází složením časných nebo věčných veřejných - slibů a bratrským životem ve společenství, aby se odloučením od světa, podle povahy a účelu každé společnosti, vydalo veřejné svědectví Kristu a církvi.