Řeholnice

Ženské členky křesťanských řádů žijí většinou v klášterních společenstvích, stejně jako mužští členové skládají sliby poslušnosti, chudoby a čistoty. První ženský klášter založila už ve 4. stol. v Egyptě sestra opata Pachomia. Ve středověku měly ženské kláštery zvláštní význam pro rozvoj mystiky. Velkými mystičkami byly především Hildegarda z Bingenu, Terezie z Avily a Mechtilda z Magdeburku, ale i mnohé další.