Řeholníci

Z lat. regularis, odvozeného z regula, »řehole«. Označuje členy institutů zasvěceného života a - společností apoštolského života, kteří přijmou - řeholi a skládají veřejně - sliby evangelijní - čistoty, - chudoby a - poslušnosti. - Řeholní klerikové.