Riddia

Déšť je voda života, bez níž by žádná rostlina ani živý tvor na Zemi nemohli přežít. Nepřekvapuje proto, že všechny kultury a tradice mají svaté nebo duchy vládnoucí dešti, jež mohou být evokovány – často složitými – rituály k ochraně před suchem.

 

Existují různí andělé, kteří podle tradice vládnou dešti. Asi nejznámějším je Riddia, který bývá v hebrejském učení nazýván princem deště a vládcem vody. V obdobích sucha se může Riddia vyvolávat, aby přinesl déšť. Pokud chcete vyvolat déšť v jiné oblasti, než v které žijete, musíte v následující invokaci upravit místo působení. Také můžete nakreslit jednoduchý plánek oblasti, doprostřed napsat jeho jméno a pokropit ho několika kapkami vody, chcete-li vyvolat déšť, anebo na vysušení posypat několika zrnky soli.

Ve jménu Všemocného Stvořitele, dárce všeho, co nese život, Tě vyvolávám, Raddio, princi deště, abys přinesl vláhu této vyschlé zemi, aby rostliny a obilí mohly růst a nasytit všechna zvířata, která zde žijí.

Ctím Tě a děkuji Ti z celého srdce za vyslyšení mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.