Rochel

Rochel

genius práva a slávy. Atribut: Bůh vševidoucí. Evokujeme, chceme-li získati ztracené neb ukradené předměty a vypátrati zločince veršm: Dominus pars hereditatis meae et et calicis mei; tu es, qui restitues hereditatem meam mihi, a pečetí, kterou tvoří Strom sefir