rondely

Lidé, kteří patřili podle vědců k celoevropské civilizaci, vytvořili své rondely o dva tisíce let dříve než stavitelé egyptských pyramid. Ohromné kultovni stavby z mladší doby kamenné, které nalézají archeologové v posledních desetiletích ve střední Evropě, postavili podle britských archeologů lidé patřící ke stejnému civilizačnímu okruhu.

Stavby gigantických rozměrů, budované téměř před sedmi tisíci lety, budí zájem archeologů už více než půlstoletí. Stále se neví, k čemu vlastně sloužily. Šlo o starověké observatoře, či chrámy? Rondely měly zpravidla dva nebo čtyři symetricky umístěné vchody. Podle některých badatelů prý sloužily jako kalendář. Tyto stavby se našly v Sasku, Bavorsku, v Čechách, na jižní Moravě a jihozápadním Slovensku.
Dosud badatelé objevili na sto padesát rondelů postavených mezi roky 4800 až 4600 před naším letopočtem. Tedy podstatně starších než je proslulé Stonehenge, od egyptských pyramid je dělí více než dvě tisíciletí.
Giganti
Proč rondely tak dlouho unikaly pozornosti vědců? Nejefektivnějším nástrojem k jejich objevení je letecká fotografie. Vzhledem k politickým omezením začal systematický průzkum východoevropských lokalit až po roce 1989. I nejlépe zmapovaný objekt, který se nachází u vesnice Goseck nedaleko Lipska v bývalé NDR, byl objeven teprve před 12 lety.
Nové výzkumy ukazují, že každý komplex využívalo jen několik málo generací. Nejpozději po sto letech je jejich tvůrci vždy opustili. Rondely jsou budovány stejnou technologií, jejich podoba je očividná. Vše ukazuje na to, že je stavěli lidé patřící ke stejné kultuře.
Záhadný konec
Období mladší doby kamenné ¬neolit - se od předešlých epoch výrazně odlišuje. Vznik zemědělství představuje změnu, která zcela změnila způsob života tehdejších lidí. Tento proces se označuje jako "neolitická revoluce". V té době také prudce stoupl počet obyvatel. Větší množství pracovních sil a také pokročilejší nástroje umožnily budování i takových "nepraktických" staveb.
Civilizace, která rondely vybudovala, však netrvala dlouho. Zhruba po dvou až třech stoletích rondely mizí. Znovu byly podobně rozsáhlé stavby budovány až podstatně později, ve střední době bronzové.
Svatyně nebo kalendář?
Rondely' se nejčastěji považují za svatyně. Jsou ale i jiná vysvětleni. Podle některých badatelů může jít o astronomický kalendář, vyskytly se ale i teorie tvrdicí, že sloužily jako ohrada pro dobytek. Proti tomu však mluví značná náročnost stavby, která by neodpovídala zmíněnému účelu.
Neexistují ale ani důkazy, že rondely sloužily k náboženským obřadům. Archeology překvapuje, že v sídlištích s rondely se nenachází více rituálních předmětů než v "nerondelových". S jistotou lze pouze tvrdit, že monumentální objekty nebyly stavěny jako pevnosti.
Pravěké komplexy tvoří kruhový příkop s několika vstupy. Ty jsou zpravidla umístěny symetricky. Tehdejší stavbaři používali dřevo a hlínu. Rozměry jsou impozantni - valy se táhnou často až do vzdálenosti několika set metrů.
Vykopávky umožňují nahlédnout i do sociálních vztahů. Archeologové zde nalézají zbytky domů, které jsou dlouhé i čtyřicet až padesát metrů. V těchto příbytcích žily většinou celé rodiny i s dobytkem. Domy sloužily i jako sýpky.