Růžová

Je chápana jako jemnější kvalita červené. Je základní barvou srdeční čakry. Symbolizuje lásku, oddanost. Vyjadřuje duševní pocity lásky na vyšší duchovní úrovni. Je barvou jemnosti, citlivosti, emocionality, sentimentality marného toužení a někdy zženštilosti. Vyskytuje se v auře především mladých lidí. U starších ji vnímáme jako narušený vztah k realitě, jako strach ze skutečnosti. Jako pohled na svět „růžovými brýlemi“.

 

Potenciál: Finanční a hmotný úspěch
Tato jemně vypadající barva je často základní barvou rozhodných a tvrdohlavých lidí. Svůj zrak upnou vysoko a pak jdou za svými cíli s neochvějnou rozhodností. Není divu, že je nacházíme často na místech, kde mají moc a odpovědnost. Nehledě na to jsou to vesměs lidé skromní, nenároční, milující klidný život. Jsou také milujícími, jemnými a laskavými, často jsou nejšťastnější tehdy, když jsou v kruhu těch, které mají rádi.

 

Hlavní barva
Je pracovitá a dokáže jít za tím, oč usiluje. Umí se poučit z různých životních zkoušek. Je ambiciózní a za svým cílem půjde za jakoukoliv cenu, i když v srdci zůstane skromná a laskavá. Má vedoucí schopnosti, nestydí se však využít pomoci ostatních. Pokud dosáhne toho, co si předsevzala, pociťuje mimořádné uspokojení. Snad proto dokáže pro své cíle obětovat i rodinu.

 

Vedlejší barva
Je přizpůsobivá, klidná a vůči ostatním fér. Nemá však příliš smysl pro humor a občas se připadá osaměle. Provinění jen těžko odpouští. Má smysl pro spravedlnost, ale v hněvu dokáže být velmi destruktivní. Má sklon utrácet a cení si finanční nezávislosti. Za svým cílem půjde velmi tvrdě. Měla by však lidem víc důvěřovat.