Sabrael

Ve většině tradičních kultur jsou nemoci spojovány se zlými duchy, kteří se usídlí v těle. Ve vědě narůstají důkazy o tom, že většina chorob je způsobena viry nebo parazity, kteří se dostanou do těla. Tato analogie je zjevná, ne-li alarmující. Je docela dobře možné, že padlí andělé ovládají parazitické organizmy, jež doslova ze svých hostitelů vysávají život. V okultní angelologii existuje pouze jediný anděl, který dokáže porazit démona nemocí Sfendonaela. Tímto andělem je Sabrael, jeden ze „Zářících“ z kůru ctností. V případě onemocnění se anděl Sabrael může vyvolávat, aby odstranil všechny démonické impulsy nebo zamoření.

Protože Sabrael musí bojovat, je nejlepším dnem k jeho vyvolávání úterý, kdy může využít martických energií, které má v rukou Kamael jako vládce Marsu. Měli byste pálit silně očistné vůně, jako je například pelyněk nebo hřebíček. Zapalte pět červených svící a při invokaci buďte otočení tváří na východ.

Ve jménu Všemocného Stvořitele všeho, co jest, Tě vyvolávám, velký zářivý anděly Sabraeli, abys ze mne/……(doplňte jméno) vyhnal démony nemoci. Nechť Tvůj ohnivý meč přinese očistné světlo do každé buňky mého/…… těla a nezůstane v něm jediné místečko, kde by se mohla skrývat choroba. Posil prosím moji/…… odolnost vůči všem útokům a udržuj moje/jeho/její tělo jako chrám.

Ctím Tě a děkuji za plnění Tvých úkolů, a to ve jménu Všemocného.