Sachmet

Sachmet (původně snad Sechmet, v překladu „Mocná“, řecky Σαχμις - Sachmis) je staroegyptská bohyně zobrazovaná v podobě divoké lvice nebo ženy se lví hlavou spojená původně s panovníkem jako zosobnění jeho ochrany a božské moci. Mohla být také pokládána za jeho božskou matku: např. na reliéfech ze Sahureova a Niuserreova zádušního chrámu v Abúsíru z 5. dynastie je jednou z bohyň, které krále kojí. Od doby Střední říše je chápána jako destruktivní válečná bohyně, která ovšem také napomáhá k vítězství. Spolu s jinými bohyněmi je ztotožňována s ureem. Od Střední říše byla úzce spojována s Hathorou jako krutý projev této vlídné bohyně, takže obě mohou být nahlíženy jako dvě podoby jednoho božství. Literárně je tato představa snad zachycena už v příběhu o pastýři a bohyni z doby Střední říše, explicitně je vyjádřena v novoříšské Knize o nebeské krávě. Vedle toho byla spojována také s Bastetou a Tefnutou, s nimiž sdílí podobu lvice.

Sachmet byla manželkou boha stvořitele Ptaha a matkou Nefertema, proto byla považována za významnou mennoferskou bohyni. Jejími zbraněmi byly žhavé pouštní větry a šípy, které střílela do srdcí nepřátel. Tímto způsobem se stala také Ureem chrlícím oheň (Raovým okem). Ve svém bezmezném hněvu rozšiřovala Sachmet také nemocemi a nákazami strach a hrůzu. Podařilo-li se její hněv ukonejšit, proměnila se na Zázračnou s přízviskem Werethekau. V této své podobě používala svou moc k léčení a urychlovala také znovunastolení pořádku v říší.
 

Bohyně Sachmet byla krutým projevem bohyně, ať už Hathory, Bastety (kočičí bohyně v Búbastidě v nilské Deltě) nebo bohyně matky Mut, v jejímž chrámu v Karnaku se za vlády 18. dynastie Amenhotepa III. (přibližně 1390-1352 př.n.l.) nacházelo obrovské množství soch Sachmety - zdá se, že na každý den byla určena jedna soška.

Sachmet byla spojována s válkou a bitvou a pomáhala králům porazit nepřátele. Její jméno doslova znamená "Silná", proto byla Sachmet zobrazována jako lvice nebo žena s hlavou lvice. Na hlavě nosila sluneční kotouč, který upozorňoval, že je dcerou boha slunce Rea. Byla manželkou stvořitele Ptaha a matkou Nefertema, byla proto velmi významnou memfidskou bohyní.