Sagnessagiel

Sagnessagiel je princem moudrosti. Henoch jeho jméno uvádí jako jedno z mnoha jmen Metatrona, který je některými tradicemi považován za nejvyššího anděla, prince serafínů, a je také strážcem lidstva.

Moudrost se od chytrosti liší v mnoha ohledech. Když je někdo chytrý, znamená to, že v průběhu studia nasbíral mnoho faktů a detailů. Moudrý je na druhé straně ten, kdo má dar chápání a posuzování založený na inteligenci a prožitku.

Pokud si přejeme větší moudrost k tomu, abychom pochopili mystéria života nebo dokázali lépe posuzovat svůj běžný život, pak můžeme vzývat anděla Sagnessagiela, aby nám udělil svoji milost.

 

Ve jménu Všemocného Stvořitele, jehož moudrost je bez poskvrny a absolutní, Tě vzývám veliký anděly Sagnessagiely, a pokorně prosím, abys mi dal milost většího chápání. Nechť svůj život vedu moudřeji a vidím věci takové, jakými skutečně jsou.

Cítím Tě a děkuji Ti za vyslyšení mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.

Tato invokace, případně vaše vlastní, by měla být vysílána do čtyř posvátných směrů, na východ, jih, západ a sever. Zapalte trochu šalvěje a devět svící - devítka symbolizuje pravdu, která je odměnou moudrého.