Salátu-l-džumu'a

Dosud jsme mluvili o každodenních modlitbách. Teď se dostáváme k pátečnímu shromáždění. Tato bohoslužba je povinná pro každého muslima, který má vykonávat ostatní modlitby a nemá rozumné důvody nezúčastnit se jí. Bohoslužba připadá na každý pátek v týdnu a je zvlášť důležitá, protože: 
1. Bůh muslimům tento den označil za den pro kolektivní vyznávání víry.
2. Jde o schůzku, na níž probíráme duchovní úrodu uplynulého týdne a připravujeme se na následující týden, jak to lidé dělají i v jiných oblastech života.
3. Je to schůzka muslimů, kteří se ujišťují o své víře a na morálních a duchovních základech potvrzují své náboženské svazky a společenskou solidaritu.
4. Ukazuje, jak muslimové dávají přednost volání Boha před jinými zájmy.

Hlavní body této modlitby
Pro páteční modlitbu jsou typické tyto rysy:
1. Časově spadá na tutéž dobu jako polední modlitba (salátu-z-zuhr) a nahrazuje ji.
2. Musí se pronášet na shromáždění vedeném imámem. Nikdo ji nemůže pronášet sám.
3. Jestliže tuto modlitbu někdo zmešká, nemůže ji nahradit. Místo toho se pomodlí polední modlitbu, tedy modlitbu, jež páteční bohoslužba nahrazuje.
4. V pátek se může pracovat jako v každý jiný den. Pro muslimy neexistuje žádný šábes. Mohou vykonávat své povinnosti a činnosti za předpokladu, že se včas dostaví na modlitby. Po bohoslužbách se mohou opět zabývat svými světskými záležitostmi.
5. Páteční modlitba se musí konat v mešitě, je-li nějaká dostupná. Jinak ji lze vykonat na jakémkoliv shromáždění, například doma, na farmách, v parcích atd.
6. Když nastane čas modlitby, pronáší se adhán. Pak se čtyři díly modlitby vykonávají jako sunna. individuálně a potichu jako při polední modlitbě. Jakmile je tato část u konce, imám povstane tváří k ostatním a pronese kázání (chutba), které je podstatnou částí bohoslužby. Během imámova kázání by se nikdo neměl modlit nebo mluvit; každý účastník by měl usednout a potichu vyslechnout kázání až do konce.
7. Kázání (chutba) se skládá ze dvou částí, každá začíná chválou Boha a modlitbami žehnajícími proroku Muhammadovi. V první části se musí recitovat některé pasáže z Koránu a musí se vysvětlit, aby se mohly využít k nabádání a kárání. Na konci první části si imám v sedu krátce odpočine, pak povstane a přednese druhou část svého kázání. V kázání lze probírat obecné muslimské záležitosti. V druhé části se imám modlí především za obecné blaho všech muslimů.
8. Potom se vykoná iqámah a pak dvě povinné části pod vedením imáma, který slyšitelně recituje Fátihu a další úryvky z Koránu. Pak modlitba končí. Věřící pak jednotlivě a potichu vykonají dvě sunny.
První čtyři a dvě poslední sunny lze vykonat doma. Lze je také nahradit nějakými povinnými modlitbami, které člověk v minulosti meškal a jež musí nahradit.
Každý účastník týdenního shromáždění nebo modliteb 'Id by se měl vynasnažit, aby byl čistý a upravený. Není třeba provést povinně abdest, ale doporučuje se koupel; člověka osvěží a je příjemná.