Salátu-l-maghrib

Modlitba při západu slunce (salátu-l-maghrib). Čas této modlitby začíná hned po západu slunce a končí, jakmile na západním nebi zmizí červánky. Doba, v níž lze konat tuto modlitbu, normálně trvá jednu hodinu a dvacet až třicet minut.

Skládá se ze tří dílů jako fard, po nich následují dva další díly jako sunna. První dvě části lze pronášet tichým nebo slyšitelným hlasem; třetí se pronáší potichu. Provádí se stejně jako polední nebo odpolední modlitba až na to, že čtvrtý díl se vynechává. Závěrečné sezení po recitaci Fátihy, klanění a padání na tvář tedy následuje už po třetí části, která končí vyslovením mírových pozdravů. Dvě sunny se pronášejí stejně jako při ranní modlitbě.