Salátu-z-zuhr

Polední modlitba (salátu-z-zuhr). Tuto modlitbu lze konat od okamžiku, kdy slunce začne sestupovat ze zenitu, až do okamžiku, kdy je na poloviční cestě k západu. Jestliže například slunce zapadá v sedm hodin odpoledne, pak čas této modlitby začíná krátce po poledni a konči o půl čtvrté odpoledne. Krátce nato začíná období další modlitby. Existují však přesné kalendáře, které stanovují časy jednotlivých modliteb. Nemáte-li ho k dispozici, spolehněte se na svůj nejlepší úsudek.

Skládá se ze čtyř dílů jako sunna, pak následují čtyři díly jako fard a pak dva další jako sunna. Fard se v této modlitbě provádí takto:
a) První dva díly se provádějí stejně jako při ranní modlitbě. Fátiha a část Koránu se recitují potichu. Klanění a padání na tvář je stejné.
b) Když po druhém dílu recituje tašahhud, modlící se na konci první části tašahhudu zastaví, aby mohl zaujmout polohu vestoje.
c) Pak recituje Fátihu pouze v třetím dílu a nerecituje úryvky z Koránu.
d) Když ukončí třetí díl, staví se k čtvrtému a recituje Fátihu stejně jako ve třetím dílu.
e) Po klanění a padání na tvář zaujímá polohu džalsa (vsedě) a recituje tašahhud s jeho dvěma částmi.
f) Pak pronáší napravo a nalevo mírové pozdravy.
g) Dva díly sunny jsou stejné jako při ranní modlitbě, pronášejí se však potichu.