Salvatoriáni

Členové řeholní kongregace Společnost Božského Spasitele, založené v Římě 1889 německým knězem J. B. Jordanem. Cílem s. je propagace znalosti Ježíše jako pravého a jediného spasitele světa, a to vyučováním a lidovými misiemi i - misiemi mezi pohany (Afrika). Salvatoriánky, neboli Sestry Božského Spasitele, založené v Tivoli (1888), mají za cíl zvláště ošetřování nemocných a sociální a misijní služby.