Samandiriel

Požehnání dětmi je v manželství často bráno jako samozřejmost, ale pro ty, kterým to je odepřeno, může představovat veliký žal. V dřívějších dobách byla neplodnost považována za prokletí. Členové staré gnostické sekty známí jako mandejci, kteří přežili do dnešních dob v jižním Iráku, se domnívali, že celibát je hříchem a že plození dětí je náboženskou povinností.

Pravidelně byl tehdy vzýván anděl plodnosti Samandiriel. Protože Samandiriel je úzce spjat s mandejskými zvyky, obsahuje tento rituál některé z jejich praktik. Minimálně 24 hodin před invokací nejezte maso a vyhněte se povzbuzujícím látkám. Samandiriel by měl být vzýván před východem slunce nejlépe prvního dne novoluní. Udělejte si očistnou koupel a podobně jako při křtu si do ní třikrát ponořte hlavu, nejprve obličej. Oblečte si jednoduché bílé šaty z hedvábí a zapalte tři bílé svíce. Kouty místnosti vykropte slanou vodou a zapalte kadidlo nebo myrhu. Svoji žádost směrujte pouze na sever.

Ve jménu Všemocného Stvořitele, který dává život všemu a všem, Tě vzývám, anděly Samandirieli, s Tvojí silou obnovit plodnost a požehnat nám/mě darem dítěte. Tento důkaz Tvé velké lásky k nám a k Jedinému, co nás všechny stvořil, vychováme v lásce a pravdě jako drahocenný poklad.

Ctím(e) Tě a děkuji (děkujeme) Ti za vyslyšení mé/naší modlitby, a to ve jménu Všemocného