Sandalfon

Sandalfon je v andělské říši často považován za jednoho z nejdůležitějších nebeských andělů. Podle legendy byl Sandalfon kdysi prorokem Eliášem a Metatron prorokem Henochem. Sandalfon je obecně zodpovědný za blaho lidstva.

Sandalfon je andělem, který při početí rozhoduje o pohlaví dítěte. Pokud si přejete vybrat pohlaví svého očekávaného dítěte, můžete Sandalfona následujícím způsobem požádat o pomoc.  Noci, kdy hodláte počít, zažněte na svém oltáři svíci. Zapalte santalové dřevo a vykoupejte se. Meditujte o důvodech, proč chcete, aby dítě bylo určitého pohlaví a prociťte lásku, kterou k tomuto dítěti budete mít. Oblečte si noční košili bílé barvy a modlete se k Sandalfonovi, aby se za vás přimluvil.

 

Velký a slavný anděly Sandalfone, který se neúnavně přimlouváš za celé lidstvo, vzývám Tě ve jménu Všemocného Stvořitele všeho na nebi i na Zemi, abys nám pomohl splnit naše přání a my dnes v noci počali. Požehnej nám prosím chlapcem/dívkou. Víme, že to je Tvůj svatý úkol a vkládáme do Tebe svoji naději a víru, a to ve jménu Všemocného..