Savarsvatí

Bohyně moudrosti, učenosti, řeči, slov a hudby. V patnáctém století žil v Indii jeden velký učenec, který se jmenoval Kéšava Kašmírí. Měl požehnání od Sarasvatí, že jej nikdy nikdo neporazí v logice. Jednoho dne se ale setkal se Šrí Čaitanjou Maháprabhuem, který je inkarnací Krišny v podobě svého čistého oddaného. Přel se s ním dlouho, probírali různá témata a stále jej nemohl porazit. Proto se večer Kéšava Kašmírí modlil k Sarasvatí a ptal se jí, proč jej opustila. Ta se mu ve snu zjevila a řekla mu, že ten, proti kterému argumentuje, je její manžel, Krišna samotný a proto nesplnila požehnání, které mu dala.
Manželka boha Brahmy a bohyně vzdělanosti či učenosti. Uctívají ji především studenti, vzdělanci,.. Charakteristické atributy: strunný hudební nástroj – vína, Sedí obkročmo na bílé labuti – ta je její váhana. Je oblečena podle tradice – čólí (krátký živůtek), ghágra (nabíraná sukně) a ódhní (velký šátek). Také držívá védy a lotos. Tvář má většinou zdobenou znaménkem krásy – tilak (červené barvy).