Šedá

Tuto barvu můžeme označit z pohledu duchovního růstu jako barvu stagnace. Je barvou neutrality, opatrnosti, kompromisu, fádnosti, nechuti k aktivitám. Charakterizuje obecné lidské „pozadí“. Šedá barva se vyskytuje v auře lidí spíše duchovně podprůměrných, u osob závislých na alkoholu nebo drogách, případně u starých lidí, kteří se již smířili s pozemským životem a očekávají v klidu jeho konec. Šedé skvrny v auře vypovídají o člověku, který je nějakým způsobem potlačován, omezován, trpí nejistotou. Ve své podstatě je ale s tím smířen. Šedá barva má mnoho odstínů. Čím je světlejší tím více vyjadřuje snahu něco učinit a může signalizovat nástup aktivity. Je někdy znamením probuzení se z apatie.