Sedmiramenný svícen

Je zvaný také menora. Původní zlatý svícen byl snad unístěn ve svatyni židovského chrámu v Jeruzalémě. Po prvním zničení chrámu (586 př. Kr.) byla pro obnovený chrám zhotovena kopie originálu. Když Římané v roce 70 chrám zničili, byla tato nesena v triumfálním pochodu v Římě. Svícen se stal vedle šesticípé hvězdy symbolem Židů rozptýlených v diaspoře.