Šeheiah

Šeheiah

genius zdraví a rozumu. Atribut: Bůh uzdravovatel. Chrání před bleskem a bouří, ohni, zřícení domu a nemocemi. Evokujeme veršem: Deus, ne elongaveris a me: Deus meus in auxilium meum respice