Šeol

Podle židovské představy leží šeol, podsvětí, v nitru země, kde vládne věčná tma. Tato říše mrtvých se popisuje jako země, někdy jako město nebo palác. Pobyt v šeolu je časově omezený (Izaiáš 26,10), podle pozdější tradice zde duše spravedlivých očekávají vzkříšení.