Serafiel

Titulem anděl míru se pyšní mnoho andělů, ale největším z nich je Serafiel, vládce nejvyššího andělského kůru serafínů. Serafínové jsou andělé lásky a světla, kteří stráží Boží trůn. Jsou tedy nejblíže nepopsatelnému "míru Božímu, který prolíná pochopením".

Oslnivou přítomnost serafínů, které nelze vyvolávat, spatřilo jen několik málo smrtelníků. Následující rituál vám však pomůže dosáhnout serafínského stavu Božské kontemplace. Vyberte si chvíli, kdy se cítíte v pohodě. Dopřejte si uvolňující lázeň a udělejte si pohodlí. Zapalte svoji oblíbenou vůni a jednu bílou svíci.  Dejte ji před sebe tak, aby plamen byl v úrovni vašich očí. Jednoduchou modlitbou vyjádřete vděk za všechna požehnání a uznání nekonečné Božské lásky. Pak zavřete oči a dovolte, aby představa plamene svíčky naplnila celé vaše tělo mírumilovným a láskyplným světlem. Světlo rozjasňujte do té míry, dokud vám to bude příjemné. Představte si, jak světlo tvořené tisíci anděly míru vás pozvedá do Boží přítomnosti. Tento rituál se nejlépe provádí večer, abyste po tomto někdy vysoce povznášejícím prožitku mohli hned usnout.