Servité

Členové řádu Služebníků Mariiných, založeného 1233 sedmi florentskými obchodníky, kteří se oddali asketickému životu nedaleko Florencie. Zvolili si - augustiniánskou - řeholi a vyznačovali se vždy hlubokou mariánskou úctou. - Řád byl definitivně schválen 11. 2. 1304 papežem Benediktem XI. V novější době se s. rozšířili téměř do všech zemí Evropy, Ameriky, Austrálie a do Jižní Afriky (v r. 1984 měli 822 domů s 6.552 členy). V naší zemi působí v Nových Hradech v jižních Čechách. Zasloužili se i na poli - teologie. V Římě vydržují teologickou fakultu Marianum. Ženský řád, (Služebnice Panny Marie), byl založen ve 13. stol. Řídí se rovněž augustiniánskou řeholí a věnuje se převážně - kontemplaci. Některé kláštery se zabývají výchovou dívek. - Třetí řád servitek, jenž založila Giuliana Falconieri (1341) a kterým se také říká mantéllatky, se věnuje především ošetřování nemocných.