Sichem

Toto kanaanské město zabrali Izraelité a stalo se po rozdělení Davidovy říše na severní a jižní království po určitou dobu hlavním městem Severní říše, mělo však jako ústřední kmenová svatyně celoizraelskou funkci. Zničili ho Asyřané r. 724 - 23. Vzkvetlo ještě jednou jako městské centrum blízko samaritánské svatyně na hoře Garizim, než ho definitivně zničil Hyrkan I. r. 109 př. Kr.