Simargl

Simargl je poměrně záhadné božstvo s mnoha nejasnostmi kolem jeho původu i funkce. Rovněž je záhadou, zda se jednalo o jednoho či dva bohy. S největší pravděpodobností mohlo jít o ochránce rodu a patrona obilí, což nám vyvstává v případě, že šlo o dva bohy s blíženeckým projevem. Pokud budeme na Simargla nahlížet jako na jednoho boha, zavede nás linie do íránské oblasti. Dostáváme se tak k démonovi Senmurvovi, který je znám v podobě bájného okřídleného psa se dvěma pařáty, jenž ochraňoval úrodu. Tuto skutečnost podporují i nálezy mnoha předmětů na Rusi, se zobrazením téměř identickým s íránskými vzory, ovšem považovanými za Simargla. Pokud tedy budeme považovat Simargla jako démona, je ptázkou jeho zařazení v seznamu slovanských božstev.