Šimpanz - Chimpanzee

Spojuje nás s jednoduchostí a radostí z bytí naživu. Vyživuje spojení s druhými a dává oporu těm, kdo se cítí společensky znevýhodněni nebo uzavření do sebe. Pomáhá nám plně přijímat sebe sama v celé naší lidskosti. Posiluje hravost, zvědavost, sebeprojevení. Podporuje smysl pro život v harmonické komunitě.