Šiva

Má na starosti úkol ničení. Když se blíží konec světa, začne tančit a tím zničí celý vesmír, aby jej později Brahma opět mohl stvořit. Na jednu stranu je velkým požitkářem, který si neustále užívá se svojí manželkou, ale na druhou stranu je též příkladný asketa, neustále meditující v hlubokém tranzu v Himalájích.
Maharádža Bhagirátha se modlil, aby na zem sestoupila Ganga, která teče přes celou oblohu (mléčná dráha), ale nikdo nevěděl, jak to udělat, protože náraz Gangy by byl tak silný, že by Zemi rozdrtil. Tehdy se Šiva dobrovolně nabídl, že Ganze nastaví svoji hlavu. Ganga se mu zapletla do vlasů a tím se zklidnila a proto také pramení na více místech.
Šiva je jako meditující asketa s třetím ohnivým okem na čele a hadem ovinutým kolem krku. Proud vody jakoby tryskající z Šivovy hlavy připomíná mýtus, podle něhož Šiva nastavil svou hlavu nebeské řece Ganze, která svým mohutným tokem hrozila zničit Zemi. Speciálním Šivovým atributem je trojzubec - (trišúla), někdy však také může mít i atributy Višnua - tj. disk a ulitu. Většinou sedí v lotosu, který symbolizuje čistotu. Na čele má třetí oko a v uzlu na hlavě mu vykukuje zbloudilá Ganga. Šiva ponořený do hluboké meditace a jako pravý asketa je zahalen do tygří kůže, kolem krku a hlavy se mu vinou kobry a nepěstěné vlasy mu sahají až po pás a jsou protknuty místo šperku srpkem měsíce. V jedné ruce drží trojzubec, v druhé trubku v podobě rohu. Šivovo jízdní zvíře je Nandin - býk
Jóganátha-Pán jógy, Mahájógi-Velký jógin je označován přímo za tvůrce a vynálezce těchto způsobů dokonalého ovládnutí smyslů a tělesných sil za účelem plného rozvinutí psychických a duchovních potencí, za Ádijógáčárju-Prvního učitele jógy.
Další jména pro Šivu-Milostivý, Rudra-Strašný, Šarva-Smrtící, Ugra-Hrozný, Ašani-Hrom, Bhava-Zrod, Pašupati-Pán dobytčat, Íšana-Vládce, Mahádéva-Velký bůh, Šankara-Bllahodárný, Sthánu-Přepevný, Hara-Ničitel, Bhairava-Děsivý, Mahákála-Velká smrt, Mrtjumdžaja-Vítěz nad smrtí, Mahéšvara-Velký pán, Lingarádža-Král lingamu,.