Škapulíř

Z lat. scapulare. Široký pruh látky splývající přes hrudník i přes záda, který nosí příslušníci mnišských řádů. Původně to byl svrchní pracovní šat benediktinských - mnichů. I - laici, patřící ke - třetím řádům a - bratrstvům, nosí na těle pod oblečením zmenšený š. sestávající ze dvou obdélníků látky, splývajících přes hruď a přes záda a spojených dvěma stuhami. Pius X. povolil členům bratrstev nosit místo š. medailonek se svatým obrázkem.