Slavětín (menhir)

13°54´00´´ 50°21´20´´ 210 m.n.m.

Menhir stojí na křižovatce polních cest poblíž malého rybníčku, pod osamělým stromem - lípou nedaleko železniční zastávky Slavětín nad Ohří na rovině rozkládající se severozápadně od obce, asi 1 km od kaple sv. Marie.
    
Popis:   
Železitý pískovec, výška - 1,9 m, hmotnost - cca 1,9 t. 
    
Historie:   
Dlouho unikal pozornosti odborníků, protože do něho byl (asi v 17. století) dodatečně zasazen velký dvouramenný železný kříž - vyobrazeno ještě na kresbě z roku 1932. Dnes na svém vrcholu nese stopy po násilném odlomení tohoto kříže (odlomen po 2. sv. válce). 
  
Poznámky:   
V roce 1896 byl údajně prováděn výzkum, který měl odhalit, že kámen je značně hluboko zasazený, a jeho podzemní část je téměř stejná jako nadzemní.