Slavnost týdnů

Židovský svátek, zvaný hebrejsky šavuot, se slaví 50 dní po svátku pesach. Podle tradice došlo toho dne na hoře Sinaj ke zjevení Mojžíšovi, povolání izraelského národa a darování tóry.