Slon - Elephant

Pro pevné a hluboké uzemnění a duchovní rozvoj. Zlepšuje telepatickou komunikaci na dálku, pomáhá nám naslouchat druhým i sobě. Pro dobré zapamatování toho, co je důležité. Pro uznání své intuitivní ženské stránky a pro procítění Matky Země v její obrovské velikosti. Posiluje naše vrozené vůdčí schopnosti, které usilují o blaho všech.