Sokar

Bůh Sokar byl spojován se zemí a úrodou, ale někdy také se smrtí a pohřebními místy hlavního města Memfidy (Mennoferu). Jeho souvislost s pohřebnictvím vedla ke sloučení s Usirem, a protože byl významným memfidským bohem, došlo k další synkretizaci nejvýznamnějšího memfidského božstva Ptah-Sokar-Usira. Sokarovo spojení s Ptahem znamenalo, že měl stejnou manželku - lví bohyni Sachmet. V textech pyramid je popisován jako tvůrce královských kostí. Byl znázorňován jako mumifikovaný člověk, někdy se sokolí hlavou. Jeho dřevěné sošky byly nalezeny v hrobkách spolu s množstvím dalšího pohřebního vybavení.

Hlavním kultovním centrem Sokara byla Memfida (Mennofer). Během svátků konaných na jeho počest nosili jeho ctitelé kolem krku pletence cibule. Ta se používala při balzamování - její slupky nebo celé hlavice se umísťovali na oči nebo se vkládali do uší nebo břišní dutiny.