Sol (Řím)

Sol je římské božstvo Slunce.

Původně neměli Římani pro Slunce žádného boha, teprve později, pod vlivem Řeků přejali Héliův kult a stvořili božstvo Sol. To se stalo oficiálním až ve 3. století n. l.

Jako Sol se označuje sluneční den na Marsu a řada dalších pojmů.