Sova - Owl

Umožňuje přístup k využití naší nejvyšší moudrosti. Dává jasné vidění skrze vlastní temnotu. Pomáhá postavit se čelem k věcem, které vyžadují naši pozornost. Zlepšuje intuici a schopnost „vidět“ věci, které normálně vidět nejsou. Posiluje jasnost mysli, vidění pravdy v jádru situací a promlouvání soucitným hlasem z naší nejvyšší úrovně.

 

Když sedí na větvi, je v tichosti a má absolutní přehled o dění okolo sebe. Je schopna bez jakéhokoli pohybu a mrknutí oka zaměřit zvuk či pohyb v krajině. Je Vidoucí, umí vyčkávat a vždy přesně ví, kdy je ten správný okamžik. Může díky svému neslyšnému letu zaútočit na kořit, aniž by kořist tušila, že jí čeká smrt.

Medicína sovy je vidět za hranice viditelného. Její zrak je tak ostrý, že projde naskrz čímkoli a žádné tajemství ji nezůstane skryto.

Když ve vizi před vámi stojí sova, nemůžete nic utajit před ní, ani před sebou.
Sova je velký mág a čaroděj. Její pohled je statický a všeprostupující. Neřekne ani slovo, nemá výraz a přes to vždy můžeme vytušit, co nám říká. Přitom nás může pohlcovat pocit, že se nám směje. Je to proto, že je nám jasné, že Ví. Je už jen jeden, silnější a mocnější učitel moudrosti, magie a léčení, který má stejný pohled jako ona – a to je Smrt.
Proto ten, kdo nastoupí do učení medicíny sovy, nebude mít k Smrti a jejím informacím nikdy daleko.

Tento průvodce nás učí, ať tiše pozorujeme dění kolem sebe. Ať bez mrknutí okem jsme schopni vidět za hranice tohoto dění a zřít souvislosti, které jiným utíkají. A ve chvíli, kdy nelžeme jí ani sami sobě, nám daruje své vědomí o čarování na tomto světě i mimo něj.

Někdy sova přichází, aby nás upozornila na nebezpečí, které na nás číhá. Ať uklidníme své myšlenky a rozhlédneme se. V takové chvíli jsme schopni vyřešit situaci a odvrátit nebezpečí ještě dřív, než přijde. Dle našich lidových tradic sýček sejčkuje u obydlí – a tím zvěstuje nebo přivolává smrt. A my se bojíme pravdy a moudrosti. Bojíme se naslouchat a tak staří hlasitě a s povykem vyhánějí sýčky od svých domovů a oken, aby smrt zažehnali.

Takový postup ale nic nevyřeší. Pouze potlačí informace, které k nám směřují. Až bude sova „sejčkovat“ u vašich oken, doporučuji tu místnost – či dům na chvíli opustit. Na moment se zastavit a nějakým posvátným kuřidlem očistit nejdřív sebe a pak celý dům. Vyčistěte prostor v sobě a okolo sebe. Podívejte se na skryté souvislosti ve vašem životě a pomodlete se za milost.

Už není prostor pro nevědomí a utíkání před Pravdou. Staňte se sovou a leťte neslyšně po cestě poznání za Vyšším vědomím.

 

Soví lidé mají všeobecně rádí své soukromí a neradi dávají ostatním najevo, co si doopravdy myslí. Někdy to může způsobovat nedorozumění, zejména ve vztazích.  Mají také často jasnovidecké a terapeutické schopnosti. Lidé, kterým se v životě zjevilo toto silové zvíře, si vybrali cestu, která vede k rozvoji těchto darů pro podporu ostatních. Bývají z nich výborní terapeuti, psychologové a poradci. Soví lidé se ale musí nejprve naučit otevřít své srdce vůči sobě, i pro ostatní, a také musí pracovat na vlastních stínech. Jinak jejich medicína bude lidi kolem spíše zraňovat. Až tuto medicínu zvládnou, budou z nich vyhledávaní společníci a rádcové.