Špitální řády

Řeholní řády existující od dob - křižáckých výprav. Jejich členové se zavazovali k dodržování čtvrtého - slibu, totiž věnovat se v prvé řadě poutníkům a nemocným. Výraz »špitální« pochází z lat. hospitalarius a opravdu původně znamenal, že - řeholník se zabýval pohostinstvím chudobných v hospici nebo v - klášteře. K nejznámějším z těchto řádů patří Řád sv. Jana z Boha a kamiliáni. Ženské ošetřovatelské řády zahrnují všechny sestry, které pečují o nemocné a chudobné (např. alžbětinky, františkánky, šedé sestry, milosrdné sestry) a kromě toho sestry, které náleží k ženským větvím řádu johanitů, řádu Ducha svatého a jiných.