Starec

Ruské slovo znamenající »kmet«. Jde o typickou postavu ruského mnišského života, ve skutečnosti s. je - mnich, vycvičený v - askezi a v - pokoře dlouhou praxí a sebevýchovou. Je schopen duchovně usměrňovat mnichy i - laiky a být jim duchovním vůdcem. Většinou nemívá oficiální pověření, žije nezávisle jako - poustevník nebo v - klášteře a jeho vliv pramení z jeho osobnosti. Lidé se na něj obracejí dobrovolně. Učedník se vzdává vlastní vůle a následuje ho bezpodmínečně, často napodobuje i způsob jeho života.