Štít Davidův (pečeť Šalamounova)

Klíčem pro hlubší pochopení symboliky Herodova chrámu je Magen David - Davidův štít, někdy též nazýván jako pečeť Šalamounova. Je to měřičský obrazec složený ze dvou rovnostranných trojúhelníků. U tohoto speciálního trojúhelníku platí následující vztahy:

  

Téhož výsledku dosáhneme, užijeme-li Pythagorovy věty:   

Západní zeď někdejšího vnějšího nádvoří Herodova chrámu, stejně jako dnešní Harám eš - šarif, měří 936 loktů, jižní - bývalé královské sloupořadí 540 loktů, východní - bývalé Šalamounovo sloupořadí 900 loktů, a zeď severní 600 loktů. Úhel mezi zdí západní a jižní je pravý, mezi zdí jižní a východní svírá úhel o velikosti 92 stupňů a 35 minut.
Rozměry vnitřního - kněžského nádvoří: délka západní zdi 270 loktů - /135 vlastní délka + 2x45 loktů budovy + 2x22,5 loktu sloupořadí/. Délka severní a jižní stěny byla 234 loktů; vzdálenost mezi chrámovou budovou a východní bránou Nikámorovou byla 78 loktů.

 

Na jižní straně vedly do kněžského nádvoří tři brány:

   Daluk - brána pro dříví
   Becharot - brána prvotin
   Majin - brána vodní

 Na severní straně byly tyto brány:

   Moked - brána ohnivá
   Korban - brána obětní
   Mizzuz - brána jiskrová

 

Na východ od kněžského nádvoří bylo tzv. ženské, dlouhé 117 loktů, s hloubkou Nikanorovy brány /39 loktů/ celkem 156 loktů, šířka byla 135 l. Celková délka vnitřního nádvoří byla: 234 kněžské + 39 Nikanorova brána a 117 ženské, tedy úhrnem 390 loktů o celkové šíři 270 loktů.

Veškeré uvedené chrámové míry jsou násobkem základních měr 117 a 135. Např. délka západní zdi vnitřního nádvoří činila 270 loktů - tj. 135x2; vzdálenost mezi chrámovou budovou a Nikanorovou branou byla 78 loktů, připočteme-li hloubku Nikanorovy brány - 39 loktů dostaneme opět číslo 117. Délka vnější západní zdi měřila / a dodnes měří! / 936 loktů což je 117x8; jižní zeď bývalého královského sloupořadí dodnes měří 540 loktů což je 135x4.

 

Kněžské nádvoří byl obdélník 234x270 loktů, do něhož mohl být vepsán rovnostranný trojúhelník. Máme základnu 270 loktů a podle nám již dobře známého vztahu

si vypočteme výšku a učiňme zároveň pomocí Pythagorovy věty zkoušku správnosti vypočtu. 

 

Nádvoří žen byl obdélník o stranách 135l a 117 loktů. Opět se jedná o základnu a výšku rovnostranného trojúhelníku.

 

Prostor před chrámovou budovou, kde se nacházel obětní oltář byl obdélník o stranách 135x78 loktů. Připočteme-li ke vzdálenosti chrámová budova - Nikanorova brána=78 loktů ještě hloubku brány=39 loktů, dostaneme opět základnu rovnostranného trojúhelníka 135 s výškou 117. Nádvoří východně od kněžského byl obdélník o stranách 156x135 loktů. 156 je složeninou ze 117+117/3=117 a 39; opět základna a výška rovnostranného trojúhelníku. Celková délka vnitřního nádvoří byla 390 loktů, což je 117x3=351+117/3=351+39=390; šíře byla 270 loktů, čili 135x2.

 Jak již bylo výše uvedeno skládá se Magen David ze dvou rovnostranných trojúhelníků. Základna protilehlého rovnostranného trojúhelníku (z2) protíná v prvního trojúhelníku ve 2/3 jeho výšky v. Celková výška Davidovy hvězdy w=v+1/3v. Byla-li výška rovnostranného trojúhelníka ženského nádvoří 117 loktů, připočteme-li 1/3 ze 117=39 (hlobka Nikanorovy brány) dostaneme w=156. 

 

Ve středu Omarovy mešity se nachází posvátné skalisko = obdélník o stranách 30 a 26 loktů což je opět základna a výška rovnostranného trojúhelníka 

 

Omarova mešita zabírá prostor kněžiště kněžského nádvoří.