Stylité

Z řec. stylítes, »sloup«. Ze způsobů vyhledávání - askeze u východních - mnichů se připomíná stylitismus, jehož nejznámějším příkladem je syrský mnich Simeon Stylita (+459), jenž vystoupil na sloup vysoký kolem dvaceti metrů a zůstal na něm po čtyřicet let v modlitbách a kázání k davům, přilákaným jeho pověstí svatosti. Simeonův příklad vzbudil následovníky, zvláště z oblasti Sýrie a Palestiny.

Raně křesťanští poustevníci, kteří se podřizovali zvláště těžké podobě askeze tím, že žili na hlavici sloupu a věnovali se zcela kontemplaci a modlitbě.