Sulis

Známá rovněž jako Sul, Sulla, Sulevia, Sulivia.

Starověká bohyně léčivých vod, jejíž svatyně se nacházela v lázních Bath v jižní Anglii. Jméno Sulis znamená „oko" a „vidění." Je proto logické, že pomáhá s fyzickým a psychickým viděním. Oko je rovněž spojováno se sluncem, takže Sulis je zná­ma jako bohyně slunce, což je výjimečné, protože slunečními bohy jsou obvykle mužská božstva, zatímco ženská bývají spojo­vána s měsícem a hvězdami. Toto solární spojení může vycházet ze vztahu Sulis k horkým pramenům.

Sulis má na starosti všechny prameny a vodní plochy spojova­né s léčbou, zvláště s přírodními horkými prameny. Dnes přichá­zejí do Bathu lidé z celého světa, aby se napili z jejího pramene, který se nachází v centru jedné restaurace. Voda je bohatá na síru a říká se, že omlazuje.

Říká: „Byla jsem to já, v duze nad Stonehenge. Jsem ve spektrálním efektu kapek vody a odrážím božské světlo, které je obsaženo v každé vodě, včetně kyslíku. Rostliny pokládám za drahocen­né a když už jste se na to zeptala, pomáhám zahradníkům v pěstování všeho, od obilí k léčivým bylinám. Neočekávejte však, že zbavím rostli­ny mšic - jsem rozená zahradnice, která respektuje rovnováhu mezi pozemským živočišným královstvím (nad kterým vládne hmyz - stačí si připomenout jejich odolnost a máte důkaz) a rostlinstvem."

Pomáhá:
    * s božím požehnáním
    * s jasnovidectvím
    * zrakem, fyzickým i duchovním
    * se zahradničením
    * s vodou používanou při obřadech
    * plnit přání
 
 
INVOKACE
 

Dobrým nápadem je pozvat Sulis na nějaký obřad spojený s vodou. Můžete například uspořádat vodní obřad tak, že si napustíte vanu horkou vodou, nasypete do ní mořskou sůl, vyli­jete nějaké olejové esence a přidáte pár okvětních lístků nějaké květiny. Vanu obklopte svíčkami, pusťte nějakou příjemnou hud­bu a do její blízkosti postavte alespoň jednu rostlinu v květináči. Ztlumte světla, zapalte svíčky a jakmile vlezete do vany, řekněte:

„Sestro Sulis, přeji si zde mít tvoji láskyplnou společnost. Přines mně, prosím, tvé milé požehnání, tvoji starostlivou povahu, tvé duchovní vidění a tvoji mladistvou krásu, a to vše propůjči vodě, v které se nacházím. Pomoz mně, prosím, splnit mé přání, kterým je (popište vaše přání). Děkuji ti, milovaná Sulis. Děkuji."