Súry

Korán je rozdělen na 114 súr (kapitola), které se skládají z veršů (ája). S výjimkou první (viz Fátiha) jsou súry seřazeny podle délky v sestupnou řadu. Každá súra má jméno, které ovšem nepatří ke zjevenému textu, nýbrž bylo připojeno později.