Sutech

Sutech byl Usirův zlý bratr. Byl členem héliopolské božské rodiny a byl spojován s chaosem, neplodností a pouští. Panovníci 19. a 20. dynastie odvozovali svá jména právě od tohoto boha - například Sethi a Sutnacht. Jeho uctívání uznávalo, že před existencí pořádku musel panovat chaos.

Hlavním kultovním centrem Sutecha byla Nakáda v Horním Egyptě. Právě Nakáda byla podle tradice místem jeho náhlého zrození z bohyně Nut. Sutech byl zobrazován ve formě zvířete, jehož totožnost nelze přesně určit. Mělo dlouhý zahnutý zobák, vztyčené hranaté uši, tělo psa a vidlicovitý ocas. Někdy byl také zobrazován jako člověk se zvířecí hlavou. Mohl být zobrazen také jako prase, osel nebo hroch - viz. mýtus O soupeření Hora a Sutecha.